Funkcjonalna ocena widzenia

#odcinek17 #wtorekzdefinicją

Kolejny wtorek, kolejna definicja a dzisiejsza dla mnie jest bardzo ważna i bliska, gdyż na co dzień poświęcam jej wiele godzin czyli:

👀Funkcjonalna Ocena Widzenia 👀

Jak sama nazwa wskazuje w takiej ocenie skupiamy się głównie na funkcji. Diagnoza okulistyczna i parametry wad refrakcji są ważne ale mało nam mówią o faktycznym funkcjonowaniu wzrokowym danej osoby. 🤷‍♀️To tak jak mamy diagnozę- mózgowe porażenie dziecięce. Diagnoza jest ale nic nam to nie mówi o obrazie klinicznym, który może być i jest bardzo różny u każdego dziecka. Podobna sytuacja jest przy diagnozach okulistycznych. Jednak zawsze warto zapoznać się z dokumentacją, jeśli taka istnieje. Ocena ta ma zdecydowanie charakter jakościowy i różni się od badań wykonywanych przez innych profesjonalistów zajmujących się wzrokiem.

Funkcjonalna Ocena Widzenia:

📍Jest uzupełnieniem diagnozy okulistycznej o aspekt funkcjonalny
📍Jest często jedynym źródłem informacji o funkcjonowaniu wzrokowym dziecka (zwłaszcza dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością u którego często trudno wykonać pełne badanie okulistyczne)
📍Pozwala na adekwatne dostosowanie warunków otoczenia, sprzętu i adaptację zabawek czy pomocy terapeutycznych i komunikacyjnych do możliwości wzrokowych i indywidualnych potrzeb dziecka. W ten sposób dziecku łatwiej jest się komunikować, uczyć i rozwijać.
📍Pozwala zaplanować realne cele terapeutyczne i monitorować postępy terapii.

Co jest badane?🤔

✅Funkcje wzrokowe
✅Parametry wzrokowe
✅Sposób wykorzystania wzroku w codziennych aktywnościach
✅Rozwój widzenia adekwatnie do wieku

Jak wygląda badanie?🤔

📍Wywiad z rodzicami i zapoznanie się z dokumentacją medyczną
📍Obserwacja spontanicznych zachowań wzrokowych dziecka
📍Badanie funkcjonalne funkcji wzrokowych (np. fiksacja, przenoszenie spojrzenia, lokalizacja, zbieżność itd.) parametrów (np. pole widzenia, zasięg, ostrość) i sposoby wykorzystywania wzroku na co dzień i w różnych warunkach.

Do badania wykorzystywane są również wystandaryzowane testy badające: ostrość wzroku, wrażliwość na kontrast oraz widzenie przestrzenne. Wystandaryzowanych testów staram się używać zawsze chociaż muszę szczerze przyznać, że względu na wiek dziecka lub poziom umiejętności poznawczych nie zawsze jestem w stanie wykonać wszystkie w pełni.

Podkreślić należy jednak, że wnikliwa obserwacja, badania funkcjonalne i dokładny wywiad jest kluczem funkcjonalnej oceny widzenia.

Funkcjonalna ocena widzenia nie ma ograniczeń wiekowych. Wykonuje je przeważnie Rehabilitant wzroku słabowidzących (#odcinek16)

Zwieńczeniem badania jest pisemna często wielostronicowa ocena widzenia, która obejmuje wszystkie wyniki i zalecenia.

Funkcjonalna Ocena Widzenia przydaje się właśnie wtedy kiedy nie ma innego sposobu na dowiedzenie się co dziecko widzi lub gdy wyniki badań okulistycznych wzbudzają wątpliwości.

Wyniki i obserwacje tej oceny są przydatne reszcie zespołu terapeutycznego, gdyż na jej podstawie mogą skorygować swoje działania tak aby dziecko np. lepiej widziało prezentowaną zabawkę lub materiały edukacyjne były prezentowane w bardziej optymalny sposób.

Ja osobiście najbardziej lubię przy funkcjonalnej ocenie widzenia współpracować z terapeutami AAC przy optymalizowaniu pomocy komunikacyjnych. Nie jest to zawsze łatwe ale uwielbiam, gdy rodzice przychodzą z gotową listą pytań właśnie od terapeuty AAC.

Jak się przygotować i co przywieźć? 🤔
✅Należy mieć ze sobą dokumentację medyczną i okulistyczną
✅Poprzednie funkcjonalne oceny widzenia (jeśli takie istnieją)
✅Okulary lub inne pomoce optyczne i nieoptyczne których używa dziecko
✅Ulubione zabawki

Ciężko w jednym (i tak długim) poście wyczerpać temat ale mam nadzieję, że przybliżyłam temat. Niejasności? Zachęcam do dyskusji lub kontaktu 👍

3 thoughts on “Funkcjonalna ocena widzenia”

  1. Największą satysfakcją w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe. Walter Bagehot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *