Tyflopedagog

#odcinek7 #wtorekzdefinicją

Dzisiaj krótko i na temat o TYFLOPEDAGOGICE i kto to jest tyflopedagog 🤔

Przedrostek TYFLO z języka greckiego oznacza „ślepy”. Pedagogika z greki paidagogos oznacza „prowadzący dziecko”. Samo przetłumaczenie tych słów już nam daje idee o co chodzi 💡💡💡

Tyflopedagogika to dziedzina pedagogiki specjalnej zajmująca się edukacją, terapią i ogólnie rozumianą rehabilitacją niewidomych i słabowidzących 🧐🤓😎

Taki pedagog specjalizuje się w tym, że uczy dziecko wszystkiego tego co powinno umieć, aby być samodzielne i z sukcesem ukończyć kolejne stopnie edukacji. Dostosowuje dzięki swojej wiedzy techniki i pomoce edukacyjne do indywidualnych potrzeb danego dziecka.🧒👦👩

Jak wiadomo nawet do 85% informacji o świecie dociera do nas przez zmysł wzroku 🤓 Dzieci które mają zaburzenia wzroku muszą tego świata się nauczyć inaczej i nie nauczą się wielu rzeczy ot tak przez naśladownictwo. Dlatego potrzebne było stworzenie oddzielnej działki pedagogiki właśnie dla tych dzieci.

Tyflopedagogów często można spotkać w placówkach oświatowych( przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych) ośrodkach dla niewidomych i słabowidzących czy poradniach specjalistycznych.

Co robi między tyflopedagog ❓ 👨‍🏫👩‍🏫
✅Uczy dziecko wszystkich czynności dnia codziennego (jedzenie, picie, ubieranie się)
✅Uczy technik, narzędzi i strategii nauczenia potrzebnych do opanowania orientacji przestrzennej i poruszania się samodzielnego (tyflopedagodzy często rozszerzają swoje kompetencje podczas kursów o uprawnienia nauczyciela orientacji przestrzennej)
✅Uczy czytania Braille’a lub dostosowują pomoce edukacyjne odpowiednio do możliwości wzrokowych (np. powiększając czcionkę, zwiększając kontrast, korygując w miarę możliwości rozmieszczenie informacji wzrokowych na stronie, tworzenie wypukłych reprezentacji liter cyfr itp.)
✅Prowadzi terapię widzenia
✅Edukuje rodziców i opiekunów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *