Mózgowe porażenie dziecięce

#wtorekzdefinicją #odcinek45


Marzec miesiącem świadomości o Mózgowym Porażeniu Dziecięcym (MPD). Z tej okazji oczywistym jest, że warto wziąć pod lupę wzrok dzieci i osób dorosłych z MPD. Jest to grupa osób z którą zawodowo miałam i mam do czynienia najczęściej zarówno jako fizjoterapeutka jak i terapeuta widzenia słabowidzących. MPD ma swoje konsekwencje nie tylko w aspekcie ruchowym, psychologicznym, poznawczym, komunikacyjnym ale i sensorycznym, w tym wzrokowym. Do pewnego czasu element wzroku był pomijany wśród terapeutów. Na szczęście świadomość i wiedza na ten temat mocno się zmienia w ostatnim czasie. Daje to nadzieję na coraz lepszą, efektywniejszą i holistyczną terapię.


Osoby z MPD mogą mieć zaburzenia wzroku o etiologii ocznej ale i mózgowej. Źródłem problemu może być sam aparat oka i pewna część nerwu wzrokowego (do skrzyżowania nn. wzrokowych) lub ośrodki w mózgu odpowiadające za wzrok. Czasem oba źródła mogą być przyczyną zaburzeń widzenia lub jedna z nich jest dominująca.
Ze względu na to, że sam obraz kliniczny MPD jest bardzo zróżnicowany, zaburzenia wzrokowe również są w różnym stopniu zaawansowania. Nie będę zatem przedstawiać procentowych reprezentacji każdego schorzenia ponieważ po analizie literatury obserwuję, że autorzy różnych publikacji naukowych nie są ze sobą zgodni oraz występowanie zaburzeń różni się w zależności od typu MPD, wieku, płci itp.


Uogólniając najczęściej u osób z MPD widoczny jest różnego rodzaju ZEZ, czyli niesymetryczne ustawienie oczu. Zez w różnym stopniu może zaburzać widzenie obuoczne i być przyczyną niedowidzenia. Przyczyną zeza może być zarówno wada refrakcji, zaburzenia napięcia mięśniowego, uszkodzenie mózgu, inna choroba układowa, schorzenie gałki ocznej lub choroba genetyczna. Wiele osób ma wady refrakcji i potrzebuje korekcji okularowej. Zdarzają się przypadki oczopląsu, zaćmy, woloocza, małoocza, retinopatii wcześniaczej, zanik lub niedorozwój nerwów wzrokowych lub małoocza. Konsekwencją uszkodzenia mózgu bywa również CVI-czyli korowe lub mózgowe uszkodzenie widzenia- złożone zaburzenie wzroku o podłożu mózgowym, polegające na problemie z przesyłaniem, analizą i rozumieniem informacji wzrokowej. Na skutek tych zaburzeń, chorób i schorzeń osoby z MPD mogą doświadczać szeregu problemów wzrokowych takich jak:

🟢Zaburzenia motoryki gałek ocznych

🟢Zaburzenie funkcji wzrokowych tj. fiksacja, śledzenie, przenoszenie spojrzenia itp.

🟢Zaburzenie konwergencji i akomodacji

🟢Niedowidzenie

🟢Zaburzenie widzenia obuocznego, co prowadzi do problemów z percepcją głębi i widzeniem przestrzennym

🟢Ubytki lub zaburzenia uwagi w różnych obszarach pola widzenia

🟢Zaburzenia percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i poznawczego wykorzystywania wzroku w życiu codziennym (poruszaniu się, zabawie, nauce, komunikacji itp.)

Jak widać obraz kliniczny zaburzeń widzenia u osób z MPD jest równie zróżnicowany jak obraz psychoruchowy. Jednak należy mieć świadomość, że sama diagnoza nie determinuje funkcjonowania wzrokowego na co dzień i spontanicznego używania wzroku. Z własnego doświadczenia muszę przyznać, że wiele razy pomimo złożonych diagnoz, wiele osób z MPD zaskakiwało mnie bardzo dobrze rozwiniętymi umiejętnościami wzrokowymi. Pomimo ubytków na jakości umiały one skompensować sobie niesprawności wzrokowe poprzez inne zmysły, wzrokowe metody kompensacyjne, ustawienie ciała tak aby radzić sobie z czynnościami dnia codziennego.

1 thought on “Mózgowe porażenie dziecięce”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *