Zespół Downa

#wtorekzdefinicją #odcinek45
Zespół Downa jest to wada genetyczna polegająca na trisomii 21 chromosomu. Jest to zespół wad wrodzonych wiążących się z różnymi nieprawidłowościami między innymi z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznym wyglądem, zaburzeniami funkcjonowania ogólnoustrojowego oraz opóźnieniem psychoruchowym. Dzisiaj jednak chce się skupić oczywiście jak to ja na wzroku osób z zespołem Downa.👀

Osoby z zespołem Downa mają typowy dla tej wady wygląd pod względem oczu:

▶️Skośne i wąskie szpary powiekowe

▶️Oczy nisko osadzone

▶️Zmarszczka nakątna (fałd skóry zakrywający kąt oka przy nosie)

▶️Plamki Brunshfielda na tęczówce (małe, kolorowe, lekko wypukłe plamki)

▶️Hiperteloryzm (szerokie rozstawienie oczu)


U osób z ZD często występują wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm.Występować może również zaćma wrodzona i stożek rogówki. W badaniu okulistycznym często widoczne jest zmętnienie soczewki. Wiele z osób z ZD ma wysoka krótkowzroczność co wiąże się z narażeniem na odwarstwienie siatkówki.

Następstwem zmian strukturalnych i funkcjonalnych są: zezy, oczopląs, niedowidzenie.

U części dzieci z ZD stwierdza się również nieprawidłowości w przepływach bodźca wzrokowego w mózgu do kory wzrokowej. 🧠


9 thoughts on “Zespół Downa”

  1. Witam, Twój blog jest fantastyczny. Jestem święcie przekonany, że przy tak merytorycznych wpisach jakie prezentujesz już wkrótce podbijesz szczyty wyszukiwarek w swojej niszy. Gratuluję 😉

  2. Prawdziwy z Ciebie talent i mistrz pióra. Z ogromną łatwością przekładasz myśli na słowa a słowa na zdania… trzymaj tak dalej, dbaj i pięlęgnuj swego bloga… Skąd czerpiesz tak ciekawe inspiracje ?

  3. really liked what that you published actually. it really isnt that simple to discover great posts to read (you know really READ and not simply browsing through it like some zombie before going to yet another post to just ignore), so cheers mate for really not wasting my time!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *