Zespół Downa

#wtorekzdefinicją #odcinek45
Zespół Downa jest to wada genetyczna polegająca na trisomii 21 chromosomu. Jest to zespół wad wrodzonych wiążących się z różnymi nieprawidłowościami między innymi z niepełnosprawnością intelektualną, specyficznym wyglądem, zaburzeniami funkcjonowania ogólnoustrojowego oraz opóźnieniem psychoruchowym. Dzisiaj jednak chce się skupić oczywiście jak to ja na wzroku osób z zespołem Downa.👀

Osoby z zespołem Downa mają typowy dla tej wady wygląd pod względem oczu:

▶️Skośne i wąskie szpary powiekowe

▶️Oczy nisko osadzone

▶️Zmarszczka nakątna (fałd skóry zakrywający kąt oka przy nosie)

▶️Plamki Brunshfielda na tęczówce (małe, kolorowe, lekko wypukłe plamki)

▶️Hiperteloryzm (szerokie rozstawienie oczu)


U osób z ZD często występują wady refrakcji: nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm.Występować może również zaćma wrodzona i stożek rogówki. W badaniu okulistycznym często widoczne jest zmętnienie soczewki. Wiele z osób z ZD ma wysoka krótkowzroczność co wiąże się z narażeniem na odwarstwienie siatkówki.

Następstwem zmian strukturalnych i funkcjonalnych są: zezy, oczopląs, niedowidzenie.

U części dzieci z ZD stwierdza się również nieprawidłowości w przepływach bodźca wzrokowego w mózgu do kory wzrokowej. 🧠


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *