Słabowzroczność

#odcinek4 #wtorekzdefinicją

Dziś pod lupę weźmiemy definicję SŁABOWZROCZNOŚCI i tego kim jest osoba słabowzroczna i z czym to się wiąże 👀

Osoba słabowidząca to osoba która ma takie zaburzenie widzenia, którego się nie da skorygować w pełni okularami 👁 i która, przez to nie jest w stanie wykonać niektórych czynności dnia codziennego lub wykonuje je w sposób ograniczony 🤓

Wzrok jednak nadal pozostaje jednym z głównych kanałów poznawania świata 🌎

Każda osoba słabowidząca jest inna i widzi inaczej 👓

Zaburzenia wzroku mogą wiązać się z ograniczeniem ostrości lub z zawężonym lub ograniczonym polem widzenia.

Aby móc funkcjonować i funkcjonalnie używać wzroku osoba słabowidząca radzi sobie dzięki:

✅Wzrokowym metodom kompensacyjnym (np. wyrównawcze ustawienie głowy)
✅Pomocom, przyrządom optycznym i nieoptycznym ułatwiającym widzenie ( np. lunety, lupy, zastosowaniu typoskopu do czytania)
✅Adaptacji otoczenia (np. jaskrawe grube linie wskazujące początek przejścia dla pieszych, lub czarna obwódka przy klamce białych drzwi, patrz obrazek 😊 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *